Mysterium
MysteriumTransparent.gif
Integrity without knowledge is weak and useless,
and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.
— Samuel Johnson (1709–1784)

Nature: Mage Organization
Faction: Pentacle
Status: Atlantean Order
Mythic Name: Wing of the Dragon
Soundtrack: The Trail We Blaze - Elton John

.

A little Learning is a dang’rous Thing;
Drink deep, or taste not the Pierian Spring:
There shallow Draughts intoxicate the Brain,
And drinking largely sobers us again.
—Alexander Pope, “An Essay on Criticism”
Tarot%3B%2009%20The%20Hermit.gif

Order Positions

1.Aquisitor: Skaffer items og bøker sleepers har, fra hvelv, samlinger, museer og ruiner. Tyver.
1.Censor: Fjerner kunnskap og items andre mages har, som de ikke burde ha, ifølge mysterium.
2.Savant: Professor innen sitt felt. Ansvarlig for å kunne ting, bevare sin kunnskap, stille til rådighet.
3.Curator: Sjefen for mysteriumet sitt bibliotek/magisamling, Atheanaeumet.

.

Ranks of Initiation

0.Neokoros Inferior: Nettop blitt med i ordenen, men ikke blitt inlemmet i indre sirkler. Ca. ekvivalent med å bli student.
1.Neokoros Superior: Har bidratt med noe til Ordenen, og blitt innlemmet som ordentlig medlem. Kan sammenlignes med en student som har bestått en del eksamener.
2.Daduchos Inferior: Har bevist man er kompetent og blitt flink, har oppnådd en Bachelor-grad eller lignende; studieveileder; de som gjør ting.
3.Daduchos Superior: Er etablert som bidragsyter, har lagt inn mye hardt arbeid for ordenen og gjort markante framskritt innen sitt felt. Omtrent som en Mastergrad, og gjerne litt mer.
4.Hierophant: Personen er nå en lokal ekspert, har bidratt masse, og bevist at han kan jobbe hardt og oppnå resultater. Omtrent som å ha avlagt en Doktorgrad.
5.Hierophant Superior: Innerste mester, lar andre styre de verdslige ting og utfører egne, mer avanserte studier. De respekterte mestre innen sitt felt, omtrent som Stephen Hawkins, Einstein eller Feynmann.

.

The Three Principles

  • Knowledge is power
  • Knowledge must be preserved
  • Knowledge has a price

.

The Four Protocols

FFN%20-%20Indie%2001.png
FFN%20-%20Indie%2002.png
FFN%20-%20Indie%2003.png
  1. Right Scholarship
  2. Right Apprenticeship
  3. Right Exchange
  4. Right Authority

.

Rote Skills

  • Investigation
  • Occult
  • Survival

.

Mysterium Legacies

.

Mystagogues

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License