Free Council
FreeCouncilTransparent.gif
"Science is a way of talking about the universe in words that bind it to a common reality.
Magic is a method of talking to the universe in words that it cannot ignore.
The two are rarely compatible."
- The Invisible Labyrinth, by John Bolton & N.G.

Nature: Mage Organization
Faction: Pentacle
Status: (Atlantean) Order
Soundtrack: Uprising - Muse

.

Tarot%3B%2019%20The%20Sun.gif

Philosophical Tenets

  • Democracy seeks the truth; hierarchy fosters the Lie.
  • Humanity is magical; human works have arcane secrets.
  • Destroy the followers of the Lie.

.

Order Titles

Hver Orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber, og for å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. Free Council er litt annerledes i og med at de ikke har et hierarki og ikke har absolutte ledere, hvilket vil si at titlene deres tildeles via avstemning. Status er listet som et krav her fordi det er et mål på hvor mye de andre medlemmene respekterer deg: Desto mer status du har desto mer troverdig er det at du faktisk blir stemt inn til en stilling.
1.Voter: Alle i ordenen som har rett til å stemme. Alle med Status 1 teller her.
2.Host: En som tilbyr eget sted som møtested for ordenen. Vanligvis midlertidig tittel, og gir Status 2.
1-3.Emissary: Utsending, budbringer,mellom ordenen og omverdenen. Offisiell talsmann.
1-3.Minuteman: Mages som er villige til å gå i kamp når ordenen trenger dem, uansett vanlig jobb.
2-4.Citizen Agent: Spesial-styrker, agenter, hemmelige oppdrag, leger, hackere, soldater, etc.
3-5.Strategos: Utnevnt ekspert og person med ansvar over ETT felt. Valgt ved avstemning.
1-5.Syndic: Ordstyrer, organiserer debatter, forklarer hva som skjer i politikken, holder avstemninger.

.

Rote Skills

  • Crafts
  • Persuasion
  • Science

.

Free Council Legacies

.

Libertines

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License